Ще раз про домен UA. Правочини основані на дотриманні пункту 3.2 Правил домену UA є нікчемними

2001 року адміністратором домену UA, товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ “Хостмайстер” (03028, м. Київ, вул. Феодосійська, 48/52, к.78, електронна пошта info@hostmaster.net.ua), розроблені та введені в дію Правила домену UA. Пунктом 3.2 вказаних правил передбачено, що Делегування відбувається виключно за умови надання належним чином засвідчених копій таких документів:

1. Свідоцтва України на знак для товарів та послуг, виданого центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

2. Договору про передачу права власності на знак або ліцензійного договору (у разі, якщо реєстрант не є власником Свідоцтва);

3. Довідки бюро перекладів про те, що заявлене доменне ім'я або його частина за своїм написанням або вимовою співпадає із відповідним ТМ.

На підставі вказаних Правил ТОВ “Хостмайстер” уклало договори з реєстраторами доменних імен, згідно яких сторони зобов’язалися дотримуватися вимог Правил домену UA.

Вказані договори є недійсними в частині дотримання сторонами вимог пункту 3.2 Правил домену UA з підстав вказаних нижче.

У відповідності з частиною першою статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Статтею 21 Конституції України встановлено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Згідно з частиною першою статті 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. У відповідності з частиною другою статті 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Згідно з частиною першою статті 296 Цивільного кодексу України фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності.

У відповідності з частиною першою статті 228 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина. (правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним; частина друга статті 228 ЦК України).

У відповідності з пунктом 2 частини першої статті 32, частиною першою статті 56 Закону України “Про телекомунікації” споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на вільний доступ до телекомунікаційних послуг, а адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс заходів з метою створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Таким чином, договори реєстраторів доменних імен укладені з ТОВ “Хостмайстер” в частині дотримання при реєстрації доменних імен вимог пункту 3.2 Правил домену UA є правочинами, що порушують публічний порядок, оскільки спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема на порушення права фізичної особи використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності, на порушення права вільного доступу до телекомунікаційних послуг, і отже, є нікчемними. Згідно з частиною другою статті 215 Цивільного кодексу України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Докладний правовий аналіз пункту 3.2 Правил домену UA читайте в статті "Про невідповідність пункту 3.2 Правил домену UA законодавству України".

Володимир Яблонський

Будь-яке розповсюдження, публічне оповіщення, переклади без згоди автора не дозволяються.