Про невідповідність пункту 3.2 Правил домену UA законодавству України

Адміністратором домену UA, товариством з обмеженою відповідальністю “Хостмайстер” (03028, м. Київ, вул. Феодосійська, 48/52, к.78, електронна пошта info@hostmaster.net.ua), розроблені та введені в дію Правила домену UA.

У відповідності з пунктом 3.2 розділу 3 “Особливості адміністрування публічного домену .UA“ з метою захисту законних інтересів членів Інтернет-спільноти України щодо їх інтелектуальної власності, в домені UA приватні доменні імена другого рівня делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням або вимовою співпадає із зареєстрованим в Україні словесним знаком для товарів та послуг (надалі - торгова марка, ТМ), права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Таке делегування відбувається незалежно від класів МКТП, за якими зареєстровано ТМ. Делегування відбувається виключно за умови надання належним чином засвідчених копій таких документів:

1. Свідоцтва України на знак для товарів та послуг, виданого центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

2. Договору про передачу права власності на знак або ліцензійного договору (у разі, якщо реєстрант не є власником Свідоцтва);

3. Довідки бюро перекладів про те, що заявлене доменне ім'я або його частина за своїм написанням або вимовою співпадає із відповідним ТМ.

Вказаний пункт Правил домену UA обмежує права громадян і юридичних осіб та суперечить діючому законодавству України з таких причин:

1. На осіб, які бажають отримати доменне ім’я покладається обов’язок мати свідоцтво на знак для товарів і послуг - у відповідності з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона знаку для товарів та послуг шляхом його реєстрації у відповідній Установі є правом, а не обов’язком особи.

2. Громадяни-підприємці та юридичні особи позбавляються права на використання в доменному імені фірмового найменування - у відповідності з статтями 6sexies (Знаки обслуговування), 8(Фірмові найменування) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року країни Союзу зобов’язуються охороняти знаки обслуговування та фірмові найменування (незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака) без обов’язкового подання заявки чи реєстрації.

3. Громадяни та юридичні особи позбавляються права на використання в доменному імені слів та словосполучень які не можуть одержати правову охорону як знаки для товарів і послуг - у відповідності з статтею 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону позначення, які:

є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є загальновживаними символами і термінами.

4. Обмежується право громадян України отримати приватне доменне ім’я другого рівня в домені UA - у відповідності з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правову охорону знаку для товарів та послуг можуть отримати лише особи які здійснюють підприємницьку діяльність. Згідно з статтею 42 Конституції України здійснення підприємницької діяльності це право, а не обов’язок громадянина. У відповідності з статтею 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

5. Всупереч діючому законодавству, Правила наділяють реєстраторів доменних імен повноваженнями для здійснення контролю за дотриманням Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. У відповідності з пунктом 3 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” тільки власник має право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу. Статтею 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Така відповідальність зокрема передбачена статтями 21-23 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, статтею 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення(порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності), статтею 229 Кримінального кодексу України(незаконне використання товарного знака). Тільки на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Спори, пов'язані із застосуванням Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розв'язуються судом, арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України.

У відповідності з статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Правила домену UA істотно обмежують гарантовані Конституцією та законами України права громадян і юридичних осіб. Вони позбавляються цих прав повністю(громадяни та юридичні особи які не здійснюють підприємницької діяльності) або частково, коли на них покладається обов’язок мати зареєстрований знак для товарів чи послуг як умову реалізації такого права. Домен верхнього рівня UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, доменне ім’я не є об’єктом права власності будь-якої особи. За таких обставин ТОВ “Хостмайстер” не мав права включати до Правил домену UA вказані вище положення.

Оскільки норма Правил домену UA, згідно якої делегування доменного імені другого рівня здійснюється лише за наявності свідоцтва про реєстрацію знака для товарів чи послуг, суперечить Конституції та законам України, істотно порушує права громадян і юридичних осіб, керівники підприємств-реєстраторів не вправі покладати на осіб, які бажають отримати таке доменне ім’я, обов’язки про надання свідоцтва на знак для товарів чи послуг або відмовляти громадянам в делегуванні доменного імені. У випадку вчинення таких дій службові особи підприємств-реєстраторів можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень у відповідності з статтею 365 Кримінального кодексу України.

Володимир Яблонський

19 грудня 2001 року

Відтворення у пресі , публічне виконання чи публічне сповіщення без дозволу автора заборонене.